Op donderdagmiddag 28 oktober 2021 verzorgden wij een spectaculair optreden in “Meckama State” te Kollum.


Het was de eerste keer na de coronaperiode dat het koor weer een optreden mocht verzorgen.
Vanaf maart 2020 mocht het koor niet repeteren en ook geen optredens verzorgen.
Men was dan ook erg gelukkig dat men weer kon repeteren onder leiding van dirigent Hans Eijsink uit Haren.
Het koor had er zelfs leden bij gekregen. Ankie Kalsbeek, Jopie Oosterhof en Anneke Kaastra waren nieuw en kregen een muziekstander die was aangeboden door Ale en Hennie de Vries. Een fantastische geste van dit echtpaar.

Op de accordeon  Joze Boon en Ale de Vries die heel wat extra uurtjes samen hadden gerepeteerd om er iets moois van te maken.
Daarnaast had de geluidsspecialist Johannes van der Heide de apparatuur zo geplaatst, dat het koor overal te horen was.
Het koor stond ook vandaag onder leiding van Geert Dijkstra die het koor liet swingen.

De bewoners en andere aanwezigen genoten van de hits van weleer.
De liederen “Hert fan Fryslân” en  “Fannacht hie ik in frjemde dream” namen de toehoorders mee naar een mooie wereld waar men geen strijd voerde maar met liefde samenwoonde.

Het optreden voor de pauze kreeg extra glans door de solisten die met hun solo de bewoners lieten genieten. Bauke Zijlstra zong het prachtige lied “Sierra Madre”, Geert Dijkstra zong “Syn leafde foar see” en Arno van Valburg vertolkte het lied “Mary Lou”.

Na de pauze werd volop meegezongen met “Que sera sera” en  “You are my sunshine” met de dames in de hoofdrol.
Toen was het de beurt aan Gerard Leijstra. Het jongste lid, oud Kollumer en met een enthousiaste uitstraling. De bewoners zaten op het puntje van de stoel toen hij het lied “Lit jim gean Friezen” vertolkte en een overweldigend applaus was hun reactie.
Na “De Wâldsang” volgde “Bûthúsbankje”, met een hoofdrol voor Riki Mulder die zong als in haar glorietijd.
Tenslotte zorgde “It feintsje fan Menaam” voor een vrolijke afsluiting die door de hele zaal werd meegezongen.
Het Amusementskoor werd door Ieteke Groendijk bedankt en speciale aandacht was er nog voor de vele vrijwilligers die hun werk in Meckama State verzorgden. Iedereen werd bedankt en tot een volgende keer.
 

 • Amusementskoor Haven in Zicht sloot jubileumjaar af met drie optredens

 • Het laatste optreden in 2019 was in “Bennemastate” te Hardegarijp op oudejaarsdag, de thuisbasis van Ale Terpstra die in 2019 nieuw bij het koor kwam. Het koor werd welkom geheten door Activiteitenbegeleidster Coby van der Bij, namens de bewoners van Bennemastate.
  Op de accordeon de vaste begeleider Joze Boon, die week na week het koor begeleidde tijdens de repetities en optredens.
  Het koor stond ook deze keer onder leiding van Geert Dijkstra.
  Een zaal vol aanwezigen genoten van de zeemansliederen en de hits van weleer.
  Liederen zoals “een zeemanshart”, met in de hoofdrol Lolke Jousma, “Hert fan Fryslân” en “Syn leafde foar see” vielen enorm in de smaak.
  Na de pauze werd volop meegezongen met Que sera sera, You are my sunshine, “Zeeman” en “It feintsje fan Menaam” en natuurlijk “It Bûthúsbankje” wat op een voortreffelijke manier vertolkt werd door Riki Mulder.
  Aan het eind zong de zaal met het koor het volkslied van “De Wâlden”, de Wâldsang.

  Er werd afgesproken om ook op 31 december 2020 een optreden te verzorgen.

  Op 1 januari 2020 werd voor de 20 ste keer medewerking verleend aan de Nieuwjaarsduik in Burum.
  Wethouder Jouke Douwe de Vries van Noard East Fryslân deed na afloop de toezegging dat hij bij de volgende Nieuwjaarsduik in Burum samen met het koor een lied zou zingen.

  In dezelfde week op 3 januari 2020 verzorgde het Amusementskoor “Haven in Zicht” uit Burum een optreden in het overdekte Dorpsplein Oostergast van het Zonnehuis te Zuidhorn.
  De coördinator van het Verenigingsleven Wilma Kuiper heette het koor welkom en een zeer muzikale middag.
  Naast de liederen die ook in Hardegarijp werden gezongen was er nu ruimte voor liederen in de Grünniger Toal. Termunterziel, Nij Stoatenziel ( van Ede Staal) en deze middag werd afgesloten met de vier coupletten van het “Grönnens Laid”, het volkslied van Groningen.
  En dus werd het ook in Zuidhorn een feest.

.